EHBO

Als u het EHBO diploma heeft behaald, dan bent u een gediplomeerd EHBO’er. Dat wil zeggen u hebt aangetoond dat u de basiskennis en basishandelingen beheerst. Om een geoefend EHBO’er te blijven heeft u echter regelmatig herhalingslessen nodig. Dit zijn eigenlijk vervolglessen, omdat tijdens deze lessen er ook sprake is van verdieping en verbreding van het geleerde.

Ook hiervoor kunt zich bij onze vereniging aanmelden. U dient dan wel eerst lid van onze vereniging te worden, want alleen leden worden jaarlijks uitgenodigd om de (gratis) herhalingslessen te volgen. Het lidmaatschap bedraagt in 2014 € 42.50 per jaar. Klik voor het aanmeldformulier!

Nogmaals: volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis dienen gediplomeerde EHBO’ers hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. Om uw diploma geldig te houden is het dus belangrijk om competent te blijven.
Wettelijk zijn de herhalingslessen niet meer verplicht. In plaats van voldoende herhalingslessen per jaar te volgen, kunt u er ook voor kiezen om één keer in de twee jaar opnieuw examen te doen of een competentietoets af te leggen. Aan u de keus.

Het bestuur zal aan de hand van presentielijsten keurig bijhouden wie de herhalingslessen gevolgd heeft. Dat maakt het voor de instructeur, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het bepalen of iemand competent genoeg is om zijn diploma te behouden, ook een stuk eenvoudiger.
Als u competent blijft en uw contributie tijdig betaalt, dan zal onze vereniging ervoor zorgen dat uw diploma steeds weer tijdig wordt verlengd door het Oranje Kruis.

WAAR EN WANNEER ZIJN DE HERHALINGSLESSEN?
De herhalingslessen vinden in het voor- en najaar plaats in ons leslokaal in het gebouw van De Cluft, Statenweg 109 in Emmen.
Parkeren kunt u aan de Peyserhof, dit is de parkeerplaats achter het winkelcentrum Angelslo. U vindt de Cluft aan de achterzijde van de Jumbo, naast de Marke. Halverwege de langere lessen is er een pauze in de kantine van de Cluft. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor bedrijven en instellingen is het ook mogelijk om herhalingslessen op eigen locatie te volgen. Zie voor meer informatie hierover de tekst bij lessen op locatie onder Contact.

U heeft bij onze vereniging de keuze uit verschillende herhalingsles blokken:

In het voorjaar: 6 x voorjaar maandag 19.00-20.30 uur
6 x voorjaar dinsdag 18.45-20.15 uur
6 x voorjaar dinsdag 20.30-22.00 uur
6 x voorjaar woensdag 19.30-21.00 uur
In het najaar: 4 x najaar maandag 19.00-22.00 uur
4 x najaar dinsdag 19.00-22.00 uur
4 x najaar woensdag 19.00-22.00 uur
In het voor- en najaar 2 x op een zaterdag 09.00-16.00 uur
(hiervoor geldt een contributie toeslag van € 20.00 per jaar)

Wilt u weten op welke data deze lessen gegeven worden kijkt u dan op onze agenda.

WELKE ONDERWERPEN KOMEN TIJDENS DE LESSEN AAN DE ORDE?
Een aantal geleerde onderwerpen zijn zó belangrijk dat ze ieder jaar herhaald moeten worden.
Dit zijn de volgende onderdelen:

I. DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN
A. Vijf belangrijke punten inclusief Rautek en ondersteunend vervoer

II. DE VITALE FUNCTIES
B. Stoornissen in de ademhaling
C. Stoornissen in het bewustzijn
D. Stoornis bewustzijn én ademhaling
E. Actieve bloedingen
F. Shock

Daarnaast zijn er de onderwerpen die eens in de 2 jaar herhaald moeten worden:

III. LETSELS
G. Uitwendige wonden
H. Brandwonden
I. Elektriciteitsletsel
J. Kneuzing en verstuiking
K. Botbreuken en ontwrichtingen
L. Wervelletsel
M. Oogletsel
N. Neus- en oorletsel
O. Tandletsels
P. Oververhitting
Q. Onderkoeling
R. Bevriezing
S. Vergiftiging
T. Steken en beten

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR
Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO herhalingslessen geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent? Controleer daarom ook uw polisvoorwaarden om te zien of u ook recht heeft op een vergoeding. Neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar.
De zorgkosten nemen tegenwoordig alleen maar toe, terwijl de mogelijkheden voor vergoedingen steeds minder worden. Profiteer daarom nu nog van de mogelijkheid om de lessen (deels) vergoed te krijgen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw werkgever of die de herhalingslessen of een deel ervan wil vergoeden.

CODE 95 PUNTEN
Onze vereniging is sinds 2011 erkend opleider CCV Code 95 voor het beroepsvervoer. Dit betekent dat als beroepschauffeurs bij onze vereniging een EHBO cursus of herhalingslessen volgen zij hiervoor Code 95 punten kunnen krijgen. Kijk voor meer informatie over code 95 onder de Tab: Vereniging

Het lidmaatschap voor Code 95 leden bedraagt in 2014 € 82.50 per jaar.
Klik voor het Code 95 aanmeldformulier!