Reanimatie/AED

Als u het Reanimatie/AED certificaat heeft behaald, dan wil dat zeggen dat u heeft aangetoond dat u de basiskennis en basishandelingen beheerst. Om ervaren te blijven heeft u echter herhalingslessen nodig. Ook hiervoor kunt u zich bij onze vereniging aanmelden. Samen met de instructeur herhaalt u dan de handelingen die u moet doen bij een circulatiestilstand op een oefenpop. Daarnaast wordt er tijdens deze vervolglessen dieper op de lesstof ingegaan.

Door regelmatig te oefenen:
• houdt u de vaardigheden bij
• blijft uw kennis op peil
• versterkt u uw zelfvertrouwen
• door jaarlijks een herhalingsles te volgen, gaan
de handelingen in een noodsituatie als vanzelf

REANIMATIE APP
Wilt u uw reanimatie/AED cursus opfrissen of heeft u ondersteuning nodig bij het verlenen van hulp bij een circulatiestilstand dan is de gratis Reanimatie App van de Hartstichting een handig hulpmiddel.
De Reanimatie App is bedoeld voor mensen die een Reanimatie-/AED cursus hebben gevolgd. Het helpt om uw kennis van reanimeren op te frissen. De App biedt ook audio-ondersteuning bij het verlenen van hulp bij een circulatiestilstand.
Kijk voor meer info over deze App op: www.hartstichting.nl/hartstichting/apps

WAAR EN WANNEER ZIJN DE HERHALINGSLESSEN?
De herhalingsles vindt bij voldoende belangstelling jaarlijks plaats op een dinsdagavond in oktober in ons leslokaal in De Cluft, Statenweg 109 in Emmen en duurt van 19.00 tot 22.00 uur. De opleiding wordt gegeven conform de regels van de ERC (European Resuscitation Council).
Onze door de ERC gecertificeerde instructeur begeleidt en ondersteunt u tijdens deze vervolgles dat uit een theorie- en een praktijkgedeelte bestaat.
Voor de kosten van deze cursus en het aanmeldformulier kunt u contact opnemen met onze secretaris d.m.v. het contactformulier.
Het cursusgeld is inclusief het lesmateriaal. Het bedrag dient op de cursusavond contant en gepast aan de instructeur betaald te worden. TIP: vergeet niet uw lesboek en certificaat (i.v.m. de verlenging) mee te nemen.