Basis EHBO

Op ieder mens rust bij wet de plicht om naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval of acute ziekte. Er gebeuren elke dag ongevallen. “Een ongeluk zit in een klein hoekje” is het spreekwoord. Tijdens de cursus Eerste Hulp leert u niet alleen wat u moet doen, maar ook wat u vooral niet moet doen als u in aanraking komt met een slachtoffer.

U kunt zich bij onze vereniging aanmelden om een cursus Eerste Hulp te gaan volgen. U wordt dan opgeleid door één van onze gecertificeerde docenten voor een door het Oranje Kruis erkende officiële EHBO diploma inclusief verbandleer, reanimatie en AED bediening. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
Boekje

Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging en een factuur. De kosten voor deze cursus bedragen € 225.00. Dit is inclusief het Oranje Kruis boekje (deze bevat de officiële lesstof voor het Diploma Eerste Hulp), een tas met oefenmateriaal en de examenkosten.
Dit bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus over te zijn gemaakt op rekening NL67INGB0000974440 ten name van: penningmeester KNV EHBO afd. Emmen. Bij het betalingskenmerk graag vermelden: opleiding EHBO, en ook belangrijk de naam van de deelnemer.

Tijdens de opleiding ontvangt u van ons een bewijs van betaling. Deze heeft u misschien nodig om de kosten van de opleiding te kunnen declareren.

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR
Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO cursus geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent? Controleer daarom ook uw polisvoorwaarden om te zien of u ook recht heeft op een vergoeding. Neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar.
De zorgkosten nemen tegenwoordig alleen maar toe, terwijl de mogelijkheden voor vergoedingen steeds minder worden. Profiteer daarom nu nog van de mogelijkheid om de cursus (deels) vergoed te krijgen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw werkgever of die de opleiding of een deel ervan wil vergoeden of kijk op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.

START VAN DE OPLEIDING
De cursus altijd begin november en vindt gedurende 9 dinsdagavonden plaats van 19.00 tot 22.00 uur. In de kerstvakantie zijn er geen lessen. Het examen vindt eind januari plaats.
De lesavonden en het examen vinden plaats in ons leslokaal in het gebouw van Stichting De Cluft, Statenweg 109, 7824 CW Emmen. Halverwege de lessen is er een pauze in de kantine van de Cluft. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Parkeren kunt u aan de Peyserhof, dit is de parkeerplaats achter het winkelcentrum Angelslo. U vindt De Cluft aan de achterzijde van de Jumbo, naast de Marke.

HET EHBO EXAMEN
Een EHBO opleiding wordt afgesloten met een examen van 2 x 15 minuten. De minimum leeftijd om hier aan deel te nemen is 16 jaar. Bij aanvang van het examen moet u zich kunnen legitimeren.
Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam bestaande uit 2 examinatoren die zijn aangesteld door het Oranje Kruis. Een examen omvat de praktische en theoretische toetsing op kennis, inzicht vaardigheden en houding van een kandidaat op basis van eisen en normen die nader zijn uitgewerkt in de beschrijving van eindtermen en cesuur voor de verschillende diploma’s.
Na het behalen van het examen ontvangt u na ongeveer 6 weken een Diploma Eerste Hulp en een insigne. Het EHBO diploma blijft twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen dient u competent te blijven. Daarom is het raadzaam herhalingslessen te volgen. Met het behalen van uw diploma wordt u zonder tegenbericht ook automatisch lid van onze EHBO vereniging. Als lid van onze vereniging ontvangt u steeds tijdig een oproep voor de herhalingslessen in het voor- of najaar. Als u competent blijft en uw contributie tijdig betaald dan zal de secretaris van onze vereniging ervoor zorgen dat uw diploma steeds tijdig wordt verlengd door het Oranje Kruis.

Op 31 oktober 2017 ** start er weer een beginners cursus.
Wacht nu niet langer en vul vandaag nog het inschrijfformulier in.

** Bij voldoende deelname (minimaal 8 personen)
is het ook mogelijk om eerder met de cursus te starten.