Levensreddend handelen

Levensreddend handelen voor beroepschaffeurs
Het vervoeren van passagiers met een bus, taxi of touringcar brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Bij uw dagelijkse werk bent u veel onder de mensen. Dat maakt de kans op de confrontatie met passagier of collega’s met problemen met het hart of circulatie, groot.
Problemen met hart en ademhaling kunnen levensbedreigend zijn, denk aan dreigende verstikking of een circulatiestilstand. Een adequate aanpak is in zo’n geval van groot belang. Maar ook het verlenen van hulp wanneer je bij een ongeluk betrokken raakt of wanneer een passagier onwel wordt is een belangrijke taak van de chauffeur. Om de slachtoffers, omstanders en passagiers vakkundig te kunnen helpen, is het van belang dat beroeps chauffeurs adequaat worden getraind om de juiste hulp te kunnen bieden.

DOELSTELLING
De deelnemers worden voorbereid hoe ze moeten handelen bij ongevallen of bij ziekte van passagiers onderweg. Het herkennen van levensbedreigende situaties en het aanwenden van de daarop noodzakelijke levensreddende handelingen zoals o.a. reanimeren, mond op mond beademing, het aanbrengen van snelverbanden etc. Verder komt aan bod hoe men de tijd tussen het ongeval en de aankomst van professionele hulp moet overbruggen en welke maatregelen tussentijds genomen moeten worden.

WAAR EN WANNEER
Deze eendaagse cursus kan in overleg met ons worden gegeven in ons leslokaal in De Cluft, maar ook op locatie. Ook de lesdatum kan in overleg met onze instructeur worden vastgesteld.

CODE 95 PUNTEN
Deze opleiding kan ook worden aangemeld bij CCV. Hiervoor ontvangen de deelnemers dan 7 CODE 95 punten.
Wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op d.m.v. het contactformulier.