Eerste hulp aan kinderen

Er zijn nog steeds te weinig ouders en verzorgers die deze cursus volgen, terwijl er toch 60.000 kinderen per jaar door een ongeluk in het ziekenhuis belanden.
Kinderen zijn nu eenmaal vliegensvlug en als het dan eens misgaat, dan wilt u als ouder of grootouder toch de juiste eerste hulp kunnen verlenen. Ook kan het zijn dat u bedrijfsmatig de cursus wilt gaan volgen. Misschien werkt u op een kinderdagverblijf, in een peuterspeelzaal, op een school of als gastouder en heeft u veel kinderen om u heen.

Het geven van Eerste Hulp aan Kinderen vraagt wel extra kennis. Sommige handelingen zijn heel anders dan bij een volwassene. Na het volgen van deze opleiding weet u hoe u adequaat eerste hulp kunt verlenen aan kinderen.

INFORMATIE OVER DE OPLEIDING
U kunt zich bij onze vereniging aanmelden om de cursus Eerste Hulp aan Kinderen te gaan volgen. U wordt dan opgeleid door onze gecertificeerde instructeur voor een door het Oranje Kruis erkende certificaat. Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen. Daarnaast worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals lichaamsbouw en gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.

Verder leert u hoe eerste hulp te verlenen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke Boekje ehakletsels die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen en krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kleine kinderen bedreigen en de wijze waarop deze het beste kunnen worden bestreden.
Het vergt niet veel: een beetje tijd en de kosten zijn niet hoger dan samen een avondje uit eten.
U krijgt er veel voor terug: na het volgen van de cursus heeft u de zekerheid dat u weet wat u moet doen bij huis-, tuin- en keukenongelukken.

De cursus start bij voldoende belangstelling jaarlijks in november en vindt gedurende 3 maandagavonden plaats van 19.00 tot 22.00 uur.
De lesavonden en de examentoets vinden plaats in ons leslokaal in het gebouw van Stichting De Cluft, Statenweg 109 in Emmen.

WAT KOST DE OPLEIDING
Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging en een factuur. De kosten voor deze cursus bedragen € 115.00. Leden van onze vereniging krijgen een korting van € 30.00 en betalen dus slechts € 85.00. Dit is inclusief het EHaK boekje, het oefenmateriaal en de kosten van een examentoets. Dit bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus over te zijn gemaakt op rekening NL67INGB0000974440 ten name van: penningmeester KNV EHBO afd. Emmen. Bij het betalingskenmerk graag vermelden: opleiding EHaK, en ook belangrijk de naam van de deelnemer.

De vermelde prijs is exclusief de kosten van het officiële EHaK certificaat of directe bijschrijving op het EHBO diploma. De kosten daarvoor bedragen € 12,95. Als u ervoor kiest om met de bijschrijving op uw EHBO diploma te wachten tot de eerstvolgende diplomaverlenging dan zijn er geen extra kosten.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus, maar u heeft nog geen EHBO diploma. Dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt dan een extra lesavond voorafgaand aan de cursus volgen, waarin u de benodigde basiskennis krijgt aangeleerd die nodig is voor deze cursus. De kosten voor de extra lesavond zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR
Tijdens de opleiding ontvangt u van ons een kwitantie als bewijs van betaling. Deze heeft u misschien nodig om de kosten van de opleiding te kunnen declareren.
Veel zorgverzekeraars vergoeden een opleiding Eerste Hulp aan Kinderen geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent? Controleer daarom ook uw polisvoorwaarden om te zien of u ook recht heeft op een vergoeding. Neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar.
De zorgkosten nemen tegenwoordig alleen maar toe, terwijl de mogelijkheden voor vergoedingen steeds minder worden. Profiteer daarom nu nog van de mogelijkheid om de cursus vergoed te krijgen.

LESMATERIAAL
Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het Oranje Kruis lesboek Eerste Hulp aan Kinderen. Dit boek omvat de officiële leerstof voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
Het boekje is overzichtelijk en helder en wordt verduidelijkt met veel foto’s.
Het perfecte materiaal ter voorbereiding op uw toets Eerste Hulp aan kinderen. Verder zijn ook inclusief alle overige benodigde materialen zoals het gebruik van een baby- en kinder oefenpop voor reanimatie en alle verband materialen.

ONDERWERPEN DIE BEHANDELD WORDEN
In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen. Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

  1. Algemeen: Het kind en zijn omgeving, Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten, Vijf belangrijke punten, Kinderziekten en ziekteverschijnselen, Kindermishandeling
  2. Stoornissen vitale functies Stoornissen in het bewustzijn, Stoornissen in de ademhaling, Ernstige bloedingen, Shock
  3. Letsels: Uitwendige wonden, Elektriciteitsletsel, Kneuzing en verstuiking, Bot-breuken en ontwrichting, Letsels van oog/neus/oor, Tandletsel, Over-verhitting, Onderkoeling, Bevriezing, Giftige stoffen, Steken en beten
  4. Verband- en hulpmiddelen- Verbandmiddelen en Hulpmiddelen

HET EHAK EXAMEN
De minimumleeftijd om hier aan deel te nemen is ook 16 jaar. De opleiding wordt afgesloten met een toets door de eigen instructeur die ook aan de eisen van het Oranje Kruis voldoet. Door hem of haar wordt beoordeeld of u de lesstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk. Ook bij deze toets moet u zich kunnen legitimeren.

Regelmatig wordt de toets door een consulent van het Oranje Kruis bezocht. Dit wordt in het algemeen van te voren aangekondigd, maar een bezoek kan ook onverwacht zijn.
Wanneer de toets succesvol wordt afgerond ontvangt u tegen betaling een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis. Indien u in het bezit bent van een EHBO diploma komt de registratie Eerste Hulp aan Kinderen als extra module op het EHBO diploma te staan.

Ook de houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij kinderen eerste hulp verlenen.
Het Oranje Kruis vindt het namelijk belangrijk dat u als goed opgeleide hulpverlener zonder angst of belemmering eerste hulp kunt verlenen.

Wilt u zich inschrijven of meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op d.m.v. het contactformulier.