Reanimatie/AED

Uiteraard vinden wij als EHBO vereniging dat het eigenlijk beter is om het diploma Eerste Hulp inclusief AED te gaan halen. Mocht u dat echter een te grote stap vinden of ontbreekt het u aan voldoende tijd, dan kunt ook kiezen voor alleen een Reanimatie/EAD cursus.

LEER OOK REANIMEREN
Reanimeren en defibrilleren met een AED is eenvoudig te leren. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Tijdens onze reanimatiecursus leert u op een oefenpop wat u bij een circulatiestilstand moet doen.
Daarna kunt u mogelijk een leven redden, want hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een circulatiestilstand is cruciaal. Meld u daarom nu aan. En vergeet ook niet om elk jaar een herhalingsles te volgen. Dan gaan de handelingen in geval van nood als vanzelf.

DE OPLEIDING
U wordt in 1 avond van 3 uur opgeleid voor een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkende certificaat. De opleiding Reanimatie + AED bediening wordt gegeven conform de regels van de ERC (European Resuscitation Council). Onze door de ECR gecertificeerde en bevoegde instructeur begeleid en ondersteunt u tijdens het leerproces dat bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
De kosten voor deze opleiding bedragen € 45.00. Het cursusbedrag is inclusief het les- en oefenmateriaal. De opleiding vindt bij voldoende belangstelling (5 tot 6 personen) jaarlijks in oktober plaats in ons leslokaal in De Cluft, Statenweg 109 in Emmen. Tijdens de les is er een pauze in de kantine. De consumpties zijn voor eigen rekening. Parkeren kunt u aan de Peyserhof, dit is de parkeerplaats achter het winkel-centrum Angelslo. U vindt De Cluft aan de achterzijde van de Jumbo naast de Marke.

HET EXAMEN
De minimumleeftijd om hier aan deel te nemen is 16 jaar. De opleiding wordt afgesloten met een toets door de eigen instructeur. Door hem of haar wordt beoordeeld of u de lesstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk. Bij aanvang van deze toets moet u zich kunnen legitimeren.
Als u deze opleiding met goed gevolg afsluit dan ontvangt u een certificaat. Deze wordt ook geregistreerd bij de ERC (European Resuscitation Council).

Wilt u zich inschrijven of meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op d.m.v. het contactformulier.