Workshop en EHBO op maat

WORKSHOP
Er kan behoefte zijn bij leken, zonder enige ervaring in situaties met slachtoffers of acute zieken, om handvatten te krijgen in een eerste opvang. Bijvoorbeeld; wat te doen bij een bloedneus, verwijderen van een teek, flauwte, epilepsie, etc.
Afhankelijk van de behoeftes kunnen er specifieke Workshops worden aangeboden aan groepen die bijvoorbeeld regelmatig omgang/begeleiding geven aan anderen. En dit zeker aan kwetsbare groepen, zoals lichamelijk-, psychisch- en verstandelijk beperkten, al dan niet rolstoelafhankelijk, en senioren.
Onze instructeurs hebben ruime ervaringen in het verzorgen van Workshops voor specifieke doelgroepen en situaties.
Afhankelijk van uw wensen, kan onze secretaris u een prijsopgave geven.

EHBO OPLEIDING OP MAAT
Er kunnen zich in uw omgeving situaties voordoen dat het wenselijk is dat iemand eerste hulp kan verlenen aan een slachtoffer of acute zieke, maar dat er niet direct of geen EHBO’er beschikbaar is,
Te denken valt aan: leider/trainer van een sportclub, verenigingen, begeleiding van (kleinere) groepen etc. In de training “EHBO-op-Maat” kan specifiek op behoeften van de (doel) groep worden ingegaan voor wat betreft de ongevallen en acute zieken die in hun omgeving kunnen voorkomen. Hiermee kan er rust worden behouden en zo nodig verdere deskundige hulpverlening worden ingeschakeld en ondersteund. Deze training wordt afgesloten met een deelcertificaat.

WAAR EN WANNEER
Een workshop en opleiding op maat kan in overleg met ons worden gegeven in ons leslokaal in De Cluft, maar ook op locatie. Ook de lesdata en tijden kunnen in overleg met onze instructeur worden vastgesteld.
Indien u belangstelling heeft voor een workshop of opleiding of meer informatie wilt, neem dan contact op d.m.v. het contactformulier.