Het bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J. Vrijbloed (Jan)
voorzitter en evenementencoördinator
e-mail: voorzitter@ehbo-emmen.nl
tel.nr. 06-13508289
in het bestuur sinds 1995
Mw. L. Hoogeveen-Borstel (Leonie)
secretaris
e-mail: secretaris@ehbo-emmen.nl
tel.nr. 06-25495358
in het bestuur sinds 2017
   
Mw. A. Brouwer (Annemarie)
penningmeester
e-mail: penningmeester@ehbo-emmen.nl
in het bestuur sinds 2010
Mw. A. Gortmaker (Anja)
Materiaalbeheer
e-mail: materiaalbeheer@ehbo-emmen.nl
in het bestuur sinds 2015
   
Mw. E. Meier (Esther)
Herhalingslessen en public relations
e-mail: herhalingslessen@ehbo-emmen.nl
in het bestuur sinds 2017
Mw. L. Kuiper-Hummel (Lysanne)
Opleidingen en public relations
e-mail: opleidingen@ehbo-emmen.nl
in het bestuur sinds 2017
Dhr. M. Döpp (Manuel)
Ledenadministratie
e-mail: ledenadministratie@ehbo-emmen.nl
in het bestuur sinds 2017
   

Het gehele bestuur
e-mail: bestuur@ehbo-emmen.nl

De bestuursleden vervullen hun taken op vrijwillige basis. Om hun taken goed te kunnen vervullen is ondersteuning door leden van groot belang.

Het bestuur komt maandelijks bijeen. Niet alleen om de lopende zaken te bespreken, maar ook om de voorbereidingen te treffen voor het bijwonen van de districtvergaderingen, het plannen van opleidingen en vervolglessen, contacten onderhouden met LOTUS en de eerste hulp instructeurs, het verlengen van de diploma’s, etc.

Jaarlijks in begin februari, organiseert het bestuur een jaarvergadering. Hier doen zij verslag over het afgelopen jaar en geven ze hun visie en doelstellingen voor het komend jaar.

Functie omschrijvingen:
De voorzitter:
– Regelt en leidt de vergaderingen en werkzaamheden
– Roept indien nodig of gewenst een bestuurs- of ledenvergadering bijeen
– Is coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af
– Onderhoudt de externe contacten
– Zal medebestuursleden en werkgroepen aansturen, inspireren en motiveren
– Stelt samen met de medebestuursleden strategische- en beleidsdoelstellingen vast
– Is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en buitenstaanders
– Is betrokken bij de vereniging en is zichtbaar en benaderbaar voor leden

De secretaris:
– Voert de correspondentie namens de vereniging
– Documenteert en archiveert alle bestuurlijke stukken en andere belangrijke documenten bewaart alle stukken overzichtelijk
– Notuleert alle vergaderingen
– Maakt het jaarverslag
– Stelt de agenda samen voor alle vergaderingen en bijeenkomsten en verstuurd de uitnodigingen daarvoor
– Houdt een complete en nauwkeurige ledenadministratie bij
– Zorgt voor een tijdige diplomaverlenging van de leden
– Roept de leden tijdig op voor de herhalingslessen

De penningmeester:
– Voert een correcte boekhouding van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging
– Verzendt facturen en incasseert de contributies en andere inkomsten
– Betaald tijdig alle rekeningen
– Maakt het financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar en een begroting voor het komende jaar
– Staat de kascommissie toe om de boeken te controleren
– Controleert en bewaakt de begrotingen
– Controleert en beoordeelt de financiële gegevens