Welkom bij EHBO vereniging Emmen

Lees meer

Welkom bij EHBO vereniging Emmen

Laatste Nieuws
 Welkom

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken afdeling Emmen.

Wat houdt EHBO in?

Wat houdt EHBO in?

Eerste Hulp is meer dan een pleister plakken. Het is de eerste hulp die wordt verleend direct nadat iemand onwel is geworden of getroffen is door een ongeval of acute ziekte. Vaak zelfs nog voordat er professionele hulp is gewaarschuwd.

Wat doet onze vereniging?

Wij vinden dat op ieder mens de plicht rust om naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Dat kan het beste als men is opgeleid als eerste hulpverlener.

Privacy Beleid

Ons privacy beleid staat op de pagina. Deze kunt u vinden onder 'Vereniging' - 'Privacy Beleid'.