De cursus start ‘bij voldoende belangstelling‘ jaarlijks in november en vindt gedurende 3 maandagavonden plaats van 19.00 tot 22.00 uur.
De lesavonden en de examentoets vinden plaats in ons leslokaal in het gebouw van Wijkcentrum Angelslo, Statenweg 109 in Emmen.

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen.
Daarnaast worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals lichaamsbouw en gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.
Verder leert u hoe eerste hulp te verlenen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen en krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kleine kinderen bedreigen en de wijze waarop deze het beste kunnen worden bestreden.
Het vergt niet veel: een beetje tijd en de kosten zijn niet hoger dan samen een avondje uit eten.

U krijgt er veel voor terug: na het volgen van de cursus heeft u de zekerheid dat u weet wat u moet doen bij huis-, tuin- en keukenongelukken.

Lesmateriaal
Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het Oranje Kruis lesboek Eerste Hulp aan Kinderen.
Dit boek omvat de officiële leerstof voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
Het boekje is overzichtelijk en helder en wordt verduidelijkt met veel foto’s.
Het perfecte materiaal ter voorbereiding op uw toets Eerste Hulp aan kinderen.
Verder zijn ook inclusief alle overige benodigde materialen zoals het gebruik van een baby- en kinder oefenpop voor reanimatie en alle verband materialen.