Welke onderwerpen komen onder andere aan de orde?

Een aantal geleerde onderwerpen zijn zó belangrijk dat ze ieder jaar herhaald moeten worden.
Dit zijn de volgende onderdelen:

I. DE VIJF BELANGRIJKE PUNTEN

A. Vijf belangrijke punten inclusief Rautek en ondersteunend vervoer

II. DE VITALE FUNCTIES

B. Stoornissen in de ademhaling
C. Stoornissen in het bewustzijn
D. Stoornis bewustzijn én ademhaling
E. Actieve bloedingen
F. Shock

Daarnaast zijn er de onderwerpen die eens in de 2 jaar herhaald moeten worden:

III. LETSELS

G. Uitwendige wonden
H. Brandwonden
I. Elektriciteitsletsel
J. Kneuzing en verstuiking
K. Botbreuken en ontwrichtingen
L. Wervelletsel
M. Oogletsel
N. Neus- en oorletsel
O. Tandletsels
P. Oververhitting
Q. Onderkoeling
R. Bevriezing
S. Vergiftiging
T. Steken en beten