Binnen onze vereniging houden wij ons aan een aantal regels:

Wij treden vriendelijk en correct op.
Wij zien er netjes en verzorgd uit. Zo ook onze kleding.
Tijdens activiteiten dragen wij door de vereniging verstrekte kleding.
Onze kleding hebben wij op elkaar afgestemd. We nemen hierbij de weersomstandigheden in acht.
Wij dragen bij hulpverlening, op of langs de openbare weg, fluorescerende gele kleding.
Wij informeren bij twijfel over letsel of behandeling deskundige hulp.
Wij gebruiken geen alcoholhoudende dranken tijdens de hulpverlening.
Wanneer wij een voertuig besturen zijn wij in het bezit van een geldig rijbewijs.
Wij verstrekken geen informatie over slachtoffers aan derden behoudens de organisator van het evenement.
Wij onderhouden onze materialen goed.
Wij vervangen materialen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken onmiddellijk.
Wij registreren de voor ons van belang zijnde bijzonderheden van en over het evenement.
Wanneer wij zelf letsel oplopen maken wij hier onmiddellijk melding van bij het secretariaat.
Lichamelijke beperkingen die medewerking aan een eerstehulpverlening nadelig kunnen beïnvloeden melden wij bij de coördinator hulpverlening.
De vereniging heeft een ongevallenverzekering afgesloten.
De vereniging voorziet de vrijwilligers van de benodigde materialen zowel kwalitatief als kwantitatief.
Wij dragen de door de vereniging verstrekte beschermende hulpmiddelen.
Lotusslachtoffers worden door ons op een zelfde wijze behandeld als (echte) slachtoffers.