Er kunnen zich in uw omgeving situaties voordoen dat het wenselijk is dat iemand eerste hulp kan verlenen aan een slachtoffer of acute zieke, maar dat er niet direct of geen EHBO’er beschikbaar is,
Te denken valt aan: leider/trainer van een sportclub, verenigingen, begeleiding van (kleinere) groepen etc.

In de training “EHBO-op-Maat” kan specifiek op behoeften van de (doel) groep worden ingegaan voor wat betreft de ongevallen en acute ziekten die in hun omgeving kunnen voorkomen.
Hiermee kan er rust worden behouden en zo nodig verdere deskundige hulpverlening worden ingeschakeld en ondersteund.

Deze training wordt afgesloten met een deelcertificaat.