OPLEIDINGEN
Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging en een factuur.
5 weken voor de opleiding van start gaat is inschrijving niet meer mogelijk.
4 weken voor de start van de opleiding ontvangt u van onze penningmeester een factuur per mail.
Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus over te zijn gemaakt op rekening NL67INGB0000974440 ten name van: penningmeester KNV EHBO afd. Emmen.
Bij het betalingskenmerk graag vermelden: om welke cursus het gaat, en ook belangrijk de naam van de deelnemer.
Op verzoek ontvangt u van ons een bewijs van betaling.
Deze heeft u misschien nodig om de kosten van de opleiding te kunnen declareren.
U dient lid van onze vereniging te worden, zodat u jaarlijks wordt uitgenodigd om de (gratis) vervolglessen te volgen.

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR
Vergoeding door de zorgverzekeraar
Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO cursus geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent?
Controleer daarom ook uw polisvoorwaarden om te zien of u ook recht heeft op een vergoeding.
Neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar.
met uw werkgever of die de opleiding of een deel ervan wil vergoeden.

MINIMUM LEEFTIJD
De minimumleeftijd om deel te nemen aan en cursus is 16 jaar.
De opleiding wordt afgesloten met een toets door de eigen instructeur die ook aan de eisen van het Oranje Kruis voldoet.
Door hem of haar wordt beoordeeld of u de lesstof praktisch en theoretisch beheerst.
Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk. Ook bij deze toets moet u zich kunnen legitimeren.

MY EHBO
Bij onze vereniging maken we gebruik van MyEhbo.
Dit is een website waarop we de ledenadministratie bijhouden.
Als je lid wordt van onze vereniging ontvang je van ons een inlogcode met wachtwoord.
Deze kun je gebruiken om zelf je gegevens te veranderen bij een verhuizing.
Maar ook kun je hier je diploma uitprinten mocht je deze verliezen.

Alleen met de inlogcode die u van ons ontvangt kunt u erin. Dus niemand anders kan bij uw gegevens. Heb je nog geen login voor MyEHBO of ben je je wachtwoord vergeten stuur dan een mail naar ledenadministratie.

In de toekomst zal er meer mogelijk zijn met MyEHBO.
Maar MyEHBO is een jong product waar nog veel aan gewerkt wordt.