OPLEIDINGEN
Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging en een factuur.
5 weken voor de opleiding van start gaat is inschrijving niet meer mogelijk.
4 weken voor de start van de opleiding ontvangt u van onze penningmeester een factuur per mail.
Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus over te zijn gemaakt op rekening NL67INGB0000974440 ten name van: penningmeester KNV EHBO afd. Emmen.
Bij het betalingskenmerk graag vermelden: om welke cursus het gaat, en ook belangrijk de naam van de deelnemer.
Op verzoek ontvangt u van ons een bewijs van betaling.
Deze heeft u misschien nodig om de kosten van de opleiding te kunnen declareren.
U dient lid van onze vereniging te worden, zodat u jaarlijks wordt uitgenodigd om de (gratis) vervolglessen te volgen.

LIDMAATSCHAP
Na de opleiding krijgt u van ons een formulier die u ingevuld kunt inleveren, waardoor u lid word van onze vereniging. U kunt uw zelf ook inschrijven via deze website middels het inschijf formulier: Aanmelden EHBO Vervolglessen
Hierdoor krijgt u ruim een maand van te voren een e-Mail uitnodiging wanneer de vervolglessen zijn. Mocht u een van de data’s verhinderd zijn, neem zelf contact op met: Vervolglessen@ehbo-emmen.nl
Twee avonden in het jaar hebben wij een extra mogelijkheid tot inhalen van de lessen. Heeft u uwzelf netjes afgemeld (op eigen initiatief) dan is deze les gratis, zo niet kost deze extra inhaalles 25 euro.

Afmelden bij de EHBO vereniging kan, tot voor het einde van het boekjaar (31 december), schriftelijk of per mail worden ingediend bij de secretaris.

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR
Veel zorgverzekeraars vergoeden een EHBO cursus geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent?
Controleer daarom ook uw polisvoorwaarden om te zien of u ook recht heeft op een vergoeding.
Neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar. U kunt ook uw werkgever vragen, of die geheel of deels de opleiding wil vergoeden.

MINIMUM LEEFTIJD
De minimumleeftijd om deel te nemen aan en cursus is 16 jaar.
De opleiding wordt afgesloten met een toets door de eigen instructeur die ook aan de eisen van het Oranje Kruis voldoet.
Door hem of haar wordt beoordeeld of u de lesstof praktisch en theoretisch beheerst.
Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk. Ook bij deze toets moet u zich kunnen legitimeren.

MY EHBO
Bij onze vereniging maken we gebruik van MyEhbo
Dit is een beveiligde omgeving waarop we de ledenadministratie bijhouden.
Als u lid wordt van onze vereniging ontvangt u van ons een inlogcode met wachtwoord.
Deze kunt u gebruiken om zelf uw gegevens te veranderen bij een verhuizing.
Maar ook kun u hier uw diploma uitprinten mocht u deze verliezen.

Het is niet mogelijk om hier niet aan deel te nemen, ivm onze administratie en de nieuwe privacy wet (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Alleen met de inlogcode die u van ons ontvangt kunt u erin. Alleen u en het bestuur kan bij uw gegevens. Heeft u nog geen login voor MyEHBO of bent u uw wachtwoord vergeten stuur dan een mail naar ledenadministratie.

In de toekomst zal er meer mogelijk zijn met MyEHBO.
Maar MyEHBO is een jong product waar nog veel aan gewerkt wordt.