Vereniging

Het bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen: Dhr. J. Vrijbloed (Jan) voorzitter en evenementencoördinator e-mail: voorzitter@ehbo-emmen.nl tel.nr. 06-13508289 in het bestuur sinds 1995 Mw. L. Hoogeveen-Borstel ...

Onze instructeurs

De opleidingen en herhalingslessen bij onze vereniging worden verzorgd door de volgende instructeurs: Dhr. T. Hummel (Tjeerd) Instructeur Eerste Hulp opleiding EHBO Eerste Hulp aan Kinderen, PBLS, Reanimatie/AED training en sportletsels e-mail:...

Vertrouwenspersoon en Nazorg

Vertrouwenspersoon: In ons Huishoudelijk Reglement staat bij artikel 15.2 iets over niet te tolereren gedrag. Iedereen moet zich prettig voelen tijdens de lessen en tijdens hulp bij evenementen. Toch kan een lid te maken krijgen met gedrag wat niet...

Vacatures

We hebben momenteel een aantal vacatures. We zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers voor o.a. het bestuur, diverse werkgroepen en voor evenementen. HET BESTUUR We zijn op zoek naar geschikte kandidaten die het bestuur willen versterken. Mensen...

Wedstrijdploeg

Ieder jaar organiseren de provinciale EHBO districten een districtsvaardigheidsproef waar alle verenigingen uit dat district aan deel kunnen nemen. Dat zijn wedstrijden waar de kennis en vaardigheden van de teams worden getest en waar ze punten kunnen...

ANBI

De KNV EHBO afdeling Emmen (ook wel genoemd de EHBO vereniging Emmen) is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dat betekend dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap. Op deze pagina zijn de gegevens...

Code 95 punten

Code 95 punten heeft te maken met de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs. Vroeger volstond het CCV-B (chauffeurs) Diploma voor een heel leven als beroepschauffeur. Dat is komen te vervallen. Om beroepschauffeur te blijven, zijn chauffeurs nu verplicht...

Verzekering Oranje Kruis

Alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zijn zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners...