Het Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen: Voorzitter Vacature E-mail: voorzitter@ehbo-emmen.nl E-mail:  Tel.nr. In het bestuur sinds                   ...

Onze Instructeurs

De opleidingen en bijscholing bij onze vereniging worden verzorgd door de volgende instructeurs:               Silvia Graat Instructeur Eerste Hulp opleiding EHBO, Eerste Hulp aan...

Vertrouwenspersoon en Nazorg

Vertrouwenspersoon: In ons Huishoudelijk Reglement staat bij artikel 15.2 iets over niet te tolereren gedrag. Iedereen moet zich prettig voelen tijdens de lessen en tijdens hulp bij evenementen. Toch kan een lid te maken krijgen met gedrag wat niet...

Vacatures

We zijn op zoek naar een voorzitter De taken van de voorzitter zijn:  - Regelt en leidt de vergaderingen en werkzaamheden. - Roept indien nodig of gewenst een bestuurs- of ledenvergadering bijeen. - Is coördinator en stemt de activiteiten ...

Gedragsregels

Binnen onze vereniging houden wij ons aan een aantal regels: Wij treden vriendelijk en correct op. Wij zien er netjes en verzorgd uit. Zo ook onze kleding. Tijdens activiteiten dragen wij door de vereniging verstrekte kleding. Onze kleding hebben...

Algemene voorwaarden

OPLEIDINGEN Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging en een factuur. 5 weken voor de opleiding van start gaat is inschrijving niet meer mogelijk. 4 weken voor de start van de opleiding ontvangt u van onze penningmeester...

Agenda

     

Verzekering Oranje Kruis

Alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zijn zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners...

ANBI

De KNV EHBO afdeling Emmen (ook wel genoemd de EHBO vereniging Emmen) is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dat betekend dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap. Op deze pagina zijn de gegevens...

Links

               

Prijzen Lidmaatschap

Contributie lidmaatschap per jaar: € 62,50   (voor de zaterdaggroepen €72,50) Contributie EHAK herhalingslessen per jaar: € 32,50 Contributie Reanimatie en AED per jaar: € 32,50 Contributie Code 95 per jaar: €82,50

Privacybeleid

KNV EHBO Afd. Emmen KNV EHBO Afd. Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.ehbo-emmen.nl www.myehbo.nl secretaris@ehbo-emmen.nl +31(0)6-22530286 De...