KNV EHBO Afd. Emmen KNV EHBO Afd. Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ehbo-emmen.nl
www.myehbo.nl
secretaris@ehbo-emmen.nl
+31(0)6-22530286

De ledenadministratie is de Functionaris Gegevensbescherming van KNV EHBO Afd. Emmen Hij/zij is te bereiken via ledenadministratie@ehbo-emmen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de registratie van de leden en diplomering te kunnen verwerken houden wij diverse persoonsgegevens bij doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Diploma en lidmaatschap gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KNV EHBO Afd. Emmen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN). Deze verwerken wij enkel voor de leden die gebruik maken van de code 95 regeling. Deze worden verstrekt en doorgegeven aan het CBR en direct nadien weer verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KNV EHBO Afd. Emmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit kan oa zijn voor het meewerken aan een evenement.
– U te informeren over de te volgen lessen en uitnodigen voor evenementen en ledenvergaderingen.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. (via Myehbo.nl)
– KNV EHBO Afd. Emmen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor code 95.

Geautomatiseerde besluitvorming

KNV EHBO Afd. Emmen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNV EHBO Afd. Emmen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KNV EHBO Afd. Emmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Zolang een persoon lid is zullen wij alle gegevens bewaren welke eerder genoemd zijn. Men kan via myehbo.nl inloggen en inzien en wijzigen welke gegevens zijn opgenomen. Jaarlijks na de jaarvergadering zullen de n.a.w. gegevens alsmede telefoon en email adres worden verwijderd uit het systeem. Lidmaatschap en diploma gegevens zullen bewaard blijven voor de historische gegevens van de vereniging. Aan de hand van deze gegevens is de persoon niet meer te herleiden tenzij de persoon zich opnieuw met het diploma nummer aanmeld.

Gegevens t.b.v. de code 95 aantekening zullen conform wettelijke eisen verwerkt worden en nadien direct verwijderd worden.

Persoonsgegevens welke op facturen staan zullen volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard worden. Aangezien wij niet BTW plichtig zijn is dit 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

KNV EHBO Afd. Emmen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Als certificeringsinstantie welke verantwoordelijk is voor de diplomering worden gegevens gerelateerd aan deze certificering uitgewisseld met Het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis is zelf verantwoordelijk voor het veilig verwerken van uw gegevens. Voor controle van uw gegevens bij Het Oranje Kruis gaat u naar https://portal.hetoranjekruis.nl/

Daarnaast worden basis gegevens verstrekt aan de KNV.

Met alle verwerkende instanties is een verwerkersovereenkomst opgesteld

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KNV EHBO Afd. Emmen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Mogelijk werkt de website dan niet meer optimaal.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt hiervoor inloggen op myehbo.nl (neem contact op met de ledenadministratie als u niet in kunt loggen (ledenadministratie@ehbo-emmen.nl)

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KNV EHBO Afd. Emmen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@ehbo-emmen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KNV EHBO Afd. Emmen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KNV EHBO Afd. Emmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@ehbo-emmen.nl

Wie kan bij uw persoonsgegevens

Alleen bestuursleden van de KNV EHBO Afd. Emmen kunnen uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Daarnaast zullen de instructeurs enkel die gegevens ontvangen die ze nodig hebben om hun lessen te kunnen uitvoeren. U moet hierbij denken aan naam, lidstatus en diploma gegevens.