Regelmatig wordt de vereniging door organisaties benaderd voor het verlenen van EHBO-ondersteuning.
U kunt hierbij denken aan EHBO bij wielerwedstrijden, fietscross, gymnastiek demonstraties en turnkampioenschappen, voet-, hand- en volleybal wedstrijden, atletiek- en danswedstrijden, schaatsevenementen, popconcerten, braderieën, markten, beurzen en wandelevenementen.
Maar ook is de EHBO-vereniging paraat tijdens Koningsdag, 5 mei viering en andere feestelijke dagen.

Ook uw organisatie kan EHBO-ondersteuning aanvragen.
In principe wordt uw aanvraag alleen gehonoreerd wanneer het evenement in de gemeente Emmen gehouden wordt.
Wanneer een evenement buiten de regio Emmen gehouden wordt dan kunt u zich wenden tot een plaatselijke afdeling.

EHBO-ondersteuning wordt in de regel door minimaal twee vrijwilligers verleend.
De vrijwilligers beschikken over een ruim gesorteerde verbandkoffer of tas.
Indien de omvang van het evenement dit noodzakelijk maakt wordt opgeschaald en zullen meerdere leden worden ingezet.
Al naar gelang de aard van het evenement wordt extra materiaal ter beschikking gesteld.
U kunt hierbij denken aan verbandmiddelen, dekens en brancards.
De vereniging beschikt over een AED.

Aan de EHBO-ondersteuning zijn kosten verbonden.
Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van het evenement alsmede de inzet van mens en materiaal.
Voor nadere informatie en/of het aanvragen van EHBO-ondersteuning kunt u zich wenden tot onze evenementen coördinator.
U kunt hiervoor de optie “Aanvraag hulpverlening” gebruiken die onder menu-optie “hulpverlening” te vinden is.

Opgemerkt wordt dat verzoeken voor EHBO-ondersteuning minimaal 6 weken van te voren aangevraagd dienen te worden.
Dit met het oog op onze planning en voorbereidingen.
Aanvragen worden altijd schriftelijk per mail bevestigd.
Het kan voorkomen dat het aantal aanvragen groter is dan onze capaciteit.
Dit kan tot gevolg hebben dat wij uw aanvraag niet kunnen honoreren.

Onze Vrijwilligers:
Onze EHBO’ers beschikken allemaal over een geldig EHBO diploma en hebben zich als vrijwilliger voor evenementen opgegeven. Zij zijn graag aanwezig bij uw evenement om hun kennis en ervaring zo nodig in praktijk te brengen.
Onze vrijwilligers staan hun uren gratis af. Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook hulpmateriaal en kleding aanschaffen. Ook moeten de vrijwilligers regelmatig oefenen. Dit alles kost geld. Daarom vragen wij een relatief kleine vergoeding voor onze inzet. De hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van het evenement, het aantal in te zetten hulpverleners en het te verwachten materiaalgebruik.

OFFERTE AANVRAGEN
Voor het aanvragen van een offerte kunt u bij voorkeur ons online formulier invullen. 
De evenementen coördinator is: Roelof Emming. Hij is telefonisch te bereiken onder 0655587290 en je kan hem ook mailen via e-mailadres: evenementen@ehbo-emmen.nl