De jaarvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Emmen werd op donderdag 25 mei 2023 in het wijkcentrum te Angelslo gehouden.
Het eerste gedeelte van de vergadering  met de notulen en het jaarverslag verliep zeer voorspoedig. Vlak voor de pauze werden er nog jaarspeldjes uitgereikt aan personen die langdurig hun diploma hebben geldig  gehouden.
De vet gedrukte personen hebben het speldje ter vergadering gekregen. De anderen krijgen het thuis bezorgd. 

25 jaar: Bennie Haitel, Richard Hollander, Johan Jansen, Marja Wilbers- Hogenberg en 
             Lukas Wolf
30 jaar: Gerda Hof, Geuko Groen, Joop Bos, en Anja Te Loo- Stijker.
35 jaar: Tiny Klasens-Rekker
40 jaar: Alie Aardema-Anninga, Tjeerd Hummel, Jan van de Kaap, Albert Leidelmeyer en
            Jan Vrijbloed.

Na de pauze kwam er een heikel punt aan de orde de financiën dit nam zoveel tijd in beslag dat het einde van de vergadering met rasse schreden naderde en de laatste punten eigenlijk afgeraffeld werden, waardoor de vergadering niet waardig kon worden afgesloten en een ieder kon worden bedankt voor zijn of haar inzet (dit omdat het wijkcentrum de zaal nog moest klaarzetten voor de volgende dag).

Zo heb ik Albert Stevens dat althans ervaren als vergadertijger.
In de notulen bij de volgende jaar vergadering kunt u e.e.a. nalezen.

 

 

Tjeerd Hummel kreeg zijn, door de burgemeester ondertekende, certificaat uit handen van de burgemeester Eric van Oosterhout.

 
Hierbij de foto’s van de andere leden die op de vergadering aanwezig waren en hun speldje en certificaat ontvingen.

 

 

 

 

 

Tijdens een evenement is nog een certificaat uitgereikt aan Lukas Wolf.