Vertrouwenspersoon:
In ons Huishoudelijk Reglement staat bij artikel 15.2 iets over niet te tolereren gedrag.

Iedereen moet zich prettig voelen tijdens de lessen en tijdens hulp bij evenementen. Toch kan een lid te maken krijgen met gedrag wat niet geaccepteerd hoeft te worden. Te denken valt aan pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie.

Daarom hebben wij binnen de afdeling een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie ieder lid in dit soort gevallen terecht kan. De belangrijkste taak van onze vertrouwenspersoon is het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die daarom hulp en/of advies nodig hebben.
Onze vertrouwenspersoon zal zeer vertrouwelijk om gaan met uw melding en niets ondernemen of doorgeven zonder uw toestemming.

De vertrouwenspersoon van onze vereniging is instructeur Tjeerd Hummel. Het bestuur heeft hem voor deze functie gevraagd, omdat hij al ervaring met deze functie heeft opgedaan op zijn werk.

Nazorg ofwel hulp bij een traumatische ervaring:
Verder staat er in ons Huishoudelijk Reglement bij artikel 15.3 ook nog iets over Nazorg

Tijdens het verlenen van eerste hulp kan een lid geconfronteerd worden met een ingrijpende gebeurtenis. Als er behoefte is aan nazorg, kan het lid ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en nazorgconsulent Tjeerd Hummel.

Eerste Hulp bij psychische wonden:
Tjeerd Hummel is onze opvangfunctionaris die dag en nacht klaarstaat voor onze leden met een schokkende EHBO ervaring. Hij kan in vertrouwelijke gesprekken hulp bieden bij de verwerking ervan. Zo nodig kan hij ook helpen bij het zoeken naar verdere professionele hulp.


 

 

 

 

Zijn email adres is: tjeerd@ehbo-emmen.nl
Zijn telefoonnummer is: 06-29310436