De KNV EHBO afdeling Emmen (ook wel genoemd de EHBO vereniging Emmen) is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dat betekend dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap. Op deze pagina zijn de gegevens gepubliceerd, die de overheid verplicht stelt voor ANBI’s. 

 

Doel

De doelstelling van de KNV EHBO afdeling Emmen is om het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Wij trachten dit doel te bereiken door:

1. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken.
2. Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te onderhouden en door te verdiepen en te verbreden.
3. Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen.
4. Alle wettige middelen, die niet in strijd zijn met de statuten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
5. Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, muziekevenementen, manifestaties, beurzen, open dagen, koopzondagen, intocht Sinterklaas etc.
6. Het organiseren van de hulpverlening met behulp van uit onze leden geselecteerde hulpverleners onder leiding van de coördinator hulpverlening.

 

Middelen
De inkomsten van onze vereniging bestaan uit contributies van leden, donaties, erfstellingen, legaten, toevallige baten en rente van kapitaal.
De bestuurders en hulpverleners van de vereniging ontvangen voor hun inzet geen beloning en zijn dus onbezoldigd. Aan de leden van het bestuur en aan leden, die door de algemene vergadering of het bestuur met een bepaalde taak zijn belast, worden alleen de voor de vervulling van hun taak noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

VERENIGINGSGEGEVENS
  KNV EHBO afdeling Emmen
Adres Nijkampenweg 180/D
  7815GT Emmen
telefoon 06-29310436
internet www.ehbo-emmen.nl
e-mail info@ehbo-emmen.nl
bank ING 974440
IBAN NL67INGB0000974440
BIC INGBNL2A
KvK 40045048
Fiscaalnr. 8054.55.498
RISN nr. 805455498
   
BESTUURSLEDEN
Voorzitter Dhr. T. Hummel
Penningmeester Mw. A. Brouwer
Secretaris Mw. H. Groen
  Mw. L. Kuiper-Hummel
   
   
   

Klik hier voor ons jaarverslag, statuten en huishoudelijk reglement.