Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter

Tjeerd Hummel
E-mail: voorzitter@ehbo-emmen.nl
E-mail a.i.: secretaris@ehbo-emmen.nl
Tel.nr. 06-29310436
In het bestuur sinds 2020

2e penningmeester

Annemarie Brouwer
E-mail: penningmeester@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2007

Vervolglessen

Henriët Groen 
E-mail: vervolglessen@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2019

Penningmeester

Erik Hofman
E-mail: penningmeester@ehbo-emmen.nl
E-mail: Erik@ehbo-emmen.nl
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2019

Evenementen-coördinator

Roelof Emming
E-mail: evenementen@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2020

Algemeen bestuurslid en 2e voorzitter

Lysanne Kuiper
E-mail: Lysanne@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2017


 

De bestuursleden vervullen hun taken op vrijwillige basis. Om hun taken goed te kunnen vervullen is ondersteuning door leden van groot belang.

Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Jaarlijks eind februari, organiseert het bestuur een jaarvergadering. Hier doen zij verslag over het afgelopen jaar en geven ze hun visie en doelstellingen voor het komend jaar.

Functie omschrijvingen:

De voorzitter:
– Regelt en leidt de vergaderingen en werkzaamheden.
– Roept indien nodig of gewenst een bestuurs- of ledenvergadering bijeen.
– Is coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af.
– Onderhoudt de externe contacten.
– Zal medebestuursleden en werkgroepen aansturen, inspireren en motiveren.
– Stelt samen met de medebestuursleden strategische- en beleidsdoelstellingen vast.
– Is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en buitenstaanders.
– Is betrokken bij de vereniging en is zichtbaar en benaderbaar voor leden.

De secretaris:
– Voert de correspondentie namens de vereniging.
– Documenteert en archiveert alle bestuurlijke stukken en andere belangrijke documenten bewaart alle stukken overzichtelijk.
– Notuleert alle vergaderingen.
– Maakt het jaarverslag.
– Stelt de agenda samen voor alle vergaderingen en bijeenkomsten en verstuurd de uitnodigingen daarvoor.
– Houdt een complete en nauwkeurige ledenadministratie bij.
– Zorgt voor een tijdige diplomaverlenging van de leden.
– Is aanwezig bij gesprekken tussen bestuur/instructeurs en leden.

De penningmeester:
– Voert een correcte boekhouding van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging
– Verzendt facturen en incasseert de contributies en andere inkomsten
– Betaald tijdig alle rekeningen
– Maakt het financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar en een begroting voor het komende jaar
– Staat de kascommissie toe om de boeken te controleren
– Controleert en bewaakt de begrotingen
– Controleert en beoordeelt de financiële gegevens