Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:


Voorzitter

Mw. A. Gortmaker (Anja)
E-mail: voorzitter@ehbo-emmen.nl
E-mail: 
Tel.nr. 06-18396529
In het bestuur sinds 2015

Secretaris

Mw. L. Hoogeveen-Borstel (Leonie)
E-mail: leonie@ehbo-emmen.nl
E-mail: 
Tel.nr. 06-25495358
In het bestuur sinds 2017

Penningmeester

Mw. A. Brouwer (Annemarie)
E-mail: penningmeester@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2007

Secretaris2e Secretaris (Aspirant)

Dhr. B. Huizing (Berry)
E-mail: secretaris@ehbo-emmen.nl
E-mail:  
Tel.nr. 06-12238652
In het bestuur sinds 2019

Ledenadministratie

Mw. L. Hoogeveen-Borstel (Leonie)
E-mail: ledenadministratie@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr. 06-25495358
In het bestuur sinds 2017

Opleidingen

Mw. L. Hoogeveen-Borstel (Leonie)
E-mail: opleidingen@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr. 06-25495358
In het bestuur sinds 2017

Vervolglessen

Mw. H. Groen (Henriët) – Aspirant Bestuurslid
E-mail: vervolglessen@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2019

Materiaalbeheer

Mw. A. Gortmaker (Anja)
E-mail: materiaalbeheer@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr. 06-18396529
In het bestuur sinds 2015

Notulist

Dhr. E. Hofman (Erik)
E-mail: Erik@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2019

Algemeen bestuurslid

Dhr. J. Vrijbloed (Jan)
E-mail: janvrijbloed@hotmail.com
E-mail: 
Tel.nr. 06-13508289 / 0049-5946995910
In het bestuur sinds 1995

Algemeen bestuurslid

Mw. L. Kuiper (Lysanne)
E-mail: Lysanne@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2017


Evenementen coördinator (Werkgroep)

Dhr. R. Dalman (Rob)
E-mail: evenementen@ehbo-emmen.nl
E-mail:
Tel.nr.
In het bestuur sinds 2019


De bestuursleden vervullen hun taken op vrijwillige basis. Om hun taken goed te kunnen vervullen is ondersteuning door leden van groot belang.

Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Jaarlijks eind februari, organiseert het bestuur een jaarvergadering. Hier doen zij verslag over het afgelopen jaar en geven ze hun visie en doelstellingen voor het komend jaar.

Functie omschrijvingen:

De voorzitter:
– Regelt en leidt de vergaderingen en werkzaamheden.
– Roept indien nodig of gewenst een bestuurs- of ledenvergadering bijeen.
– Is coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af.
– Onderhoudt de externe contacten.
– Zal medebestuursleden en werkgroepen aansturen, inspireren en motiveren.
– Stelt samen met de medebestuursleden strategische- en beleidsdoelstellingen vast.
– Is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en buitenstaanders.
– Is betrokken bij de vereniging en is zichtbaar en benaderbaar voor leden.

De secretaris:
– Voert de correspondentie namens de vereniging.
– Documenteert en archiveert alle bestuurlijke stukken en andere belangrijke documenten bewaart alle stukken overzichtelijk.
– Notuleert alle vergaderingen.
– Maakt het jaarverslag.
– Stelt de agenda samen voor alle vergaderingen en bijeenkomsten en verstuurd de uitnodigingen daarvoor.
– Houdt een complete en nauwkeurige ledenadministratie bij.
– Zorgt voor een tijdige diplomaverlenging van de leden.
– Is aanwezig bij gesprekken tussen bestuur/instructeurs en leden.

De penningmeester:
– Voert een correcte boekhouding van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging
– Verzendt facturen en incasseert de contributies en andere inkomsten
– Betaald tijdig alle rekeningen
– Maakt het financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar en een begroting voor het komende jaar
– Staat de kascommissie toe om de boeken te controleren
– Controleert en bewaakt de begrotingen
– Controleert en beoordeelt de financiële gegevens


Het bestuur