Bij voldoende deelname, zal er een drie-daagse Basisopleiding-EHBO worden verzorgd. De drie lesdagen worden verdeeld over drie weken. Deze opleiding wordt op de derde dag afgesloten met een examen van Het Oranje Kruis.  Op welke dag van de week de cursus wordt verzorgd, wordt in principe vastgesteld door de EHBO-instructeur.

Tijdens de Basis Cursus EHBO leert u niet alleen wat u moet doen, maar ook wat u vooral niet moet doen als u in aanraking komt met een slachtoffer.
U kunt zich bij onze vereniging aanmelden om een cursus Eerste Hulp te gaan volgen.
U wordt dan opgeleid door één van onze gecertificeerde docenten voor een door het Oranje Kruis erkende officiële EHBO diploma inclusief verbandleer, reanimatie en AED bediening.
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator’.

Een EHBO opleiding wordt afgesloten met een examen van 2 x 15 minuten. De minimum leeftijd om hier aan deel te nemen is 16 jaar.
Bij aanvang van het examen moet u zich kunnen legitimeren.
Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam bestaande uit 2 examinatoren die zijn aangesteld door het Oranje Kruis.
Een examen omvat de praktische en theoretische toetsing op kennis, inzicht vaardigheden en houding van een kandidaat.
Na het behalen van het examen ontvangt u na ongeveer 6 weken een Diploma Eerste Hulp. Het EHBO diploma blijft twee jaar geldig.
Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen dient u competent te blijven.
Daarom is het raadzaam herhalingslessen te volgen.

Lesmateriaal
Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het Oranje Kruis lesboek Eerste Hulp Bij Ongelukken. Dit boek omvat de officiële leerstof voor het certificaat Eerste Hulp Bij Ongelukken. Het boekje is overzichtelijk en helder en wordt verduidelijkt met foto’s. Het perfecte materiaal ter voorbereiding op uw toets Eerste Hulp Bij Ongelukken. Verder zijn ook inclusief, alle overige benodigde materialen zoals het gebruik van een oefenpop voor reanimatie en alle verband materialen.